HİZMETLERİMİZ

ÇALIŞMA İZNİ

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

Süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir. Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; Aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izni süresi en fazla 2 yıl daha uzatılabilir. Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma izninin en fazla süresi “üç yıl” daha uzatılabilir.

fb23b

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

11/04/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir.(4817 sayılı kanun md.6)

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olanların, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verebilmektedir. Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyeti, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık çalışanlarına Türkiye’de çalışma izni çıkartıyoruz bizimle iletişime geçiniz.

EĞLENCE SEKTÖRÜ

Sanatçılar, djler, akrobatlar, animasyon çalışanları vb. eğlence sektörü çalışanlarınıza çalışma izni çıkartıyoruz bizimle iletişime geçiniz.

TURİZM SEKTÖRÜ

Halkla ilişkiler görevlisi, misafir ilişkiler görevlisi, garsonlar, komiler, steward(bulaşıkçı) vb. turizm sektörü çalışanlarınıza çalışma izni çıkartıyoruz bizimle iletişime geçiniz. Ayrıca Yurt dışından çalışma izni ile Türkiye’de çalışmak üzere Kırgız, Özbek vs ülke vatandaşlarının temini ve Turizm teşvikli otellerde çalıştırılması hizmetlerinde danışmanlık yapıyoruz.

EĞİTİM SEKTÖRÜ

Öğretmenler- ana okul öğretmenleri - İngilizce - Almanca - Rusça – Fransızca- Arapça öğretmenlerine vb. her tür eğitim sektörü çalışanlarınıza çalışma izni çıkartıyoruz bizimle iletişime geçiniz.


ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU MERCİ

Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapacaktır. Yabancının temsilciliğimize başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde Türkiye’deki işverenin, elektronik başvuruyu yapması ve bu Yönetmelikte öngörülen bilgi ve belgeleri yine aynı on işgünü içerisinde Çalışma Bakanlığına ulaştırması zorunludur. Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler. Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

Çalışma izninin uzatılması talebinin iznin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede yapılması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da değerlendirmeye alınır. 4817 sayılı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca bir yıllık kanuni çalışma izin süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere mevcut çalışma izni için iki yıl süreyle uzatım talebinde bulunulabilir. Toplam üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, mevcut çalışma izni ilave üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılar süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.


DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN ARAYIN

Danışmanlık hizmetlerimiz ve olası sorularınız için bizi hemen arayın. Profesyonel ekibimizle, mesai saatleri içerisinde sizlere hizmet vermeye hazırız.

GSM:0553 447 90 16

ANKARA PASAPORT GRUP